Home

Welkom op de site van de Denktank Scheveningse Bosjes (incl. Waterpartij) & Westbroekpark. Deze Denktank heeft in opdracht van de gemeente Den Haag, maar onafhankelijk van diezelfde gemeente een visie voor de toekomst van de het gebied ontwikkeld dat besloten wordt door de Scheveningse Bosjes (incl. Waterpartij) en het Westbroekpark in Den Haag.

De visie is op 18 september 2017 overhandigd aan wethouder Boudewijn Revis. U kunt de visie hier downloaden.

Op 3 oktober organiseren we een inloopbijeenkomst. Hier kunt u met de Denktank leden van gedachten wisselen over de visie. Tevens is dit ons “bedankje” voor iedereen die ons de afgelopen tijd, op welke wijze dan ook, heeft geholpen bij het totstandkomen van de visie.
Klik hier voor meer informatie.

 

Over ons

De Denktank bestaat uit 12 leden, aangevuld met een onafhankelijk voorzitter, een secretaris en notulist.

We werken naar aanleiding van een opdracht die ons door het college van B&W van de gemeente Den Haag is verstrekt. Die opdracht kun je hier bekijken. In dit document vind je ook informatie over de samenstelling van de Denktank.

Contact

Wilt u ons een bericht, suggestie of idee toezenden? Dat kan per e-mail via  info@denktankscheveningsebosjes.nl

Onze Facebook pagina staat open voor discussies en opbouwende kritiek.