Home

(Deze website wordt niet meer geactualiseerd)

Welkom op de site van de Denktank Scheveningse Bosjes (incl. Waterpartij) & Westbroekpark. Deze Denktank heeft in opdracht van de gemeente Den Haag – maar onafhankelijk van diezelfde gemeente – een visie voor de toekomst van de het gebied ontwikkeld dat besloten wordt door de Scheveningse Bosjes (incl. Waterpartij) en het Westbroekpark in Den Haag.

De visie is op 18 september 2017 overhandigd aan wethouder Boudewijn Revis. Op 23 november 2017 is de visie door de gemeenteraad aangenomen. U kunt de visie hier downloaden.

In 2018 is een Plan van Aanpak door het college gepresenteerd. Hierin wordt de visie uitgewerkt in een aantal concrete projecten. Enkele hiervan zijn inmiddels gestart. Het (concept) Plan van Aanpak is in januari 2019 door de gemeenteraad unaniem aangenomen. U kunt het concept hier downloaden.

Over ons

De Denktank bestond uit 12 leden, aangevuld met een onafhankelijk voorzitter, een secretaris en notulist.

We werkten naar aanleiding van een opdracht die ons door het college van B&W van de gemeente Den Haag is verstrekt. Die opdracht kun je hier bekijken. In dit document vind je ook informatie over de samenstelling van de Denktank.

Elf van de voormalige Denktank-leden vormen op verzoek van de gemeente een Klankbordgroep die op regelmatige basis geïnformeerd wordt over de voortgang van de Visie-projecten en de “grote lijn” daarin bewaakt.

Contact

Wilt u ons een bericht, suggestie of idee toezenden? Dat kan per e-mail via  info@denktankscheveningsebosjes.nl

Onze Facebook pagina staat open voor discussies en opbouwende kritiek.