Nieuwsbrief

Denktank Westbroekpark, Scheveningse Bosjes en Waterpartij

APRIL 2017

Wandelen over onbekende paden!

Wandelen over onbekende paden, dat vat goed samen hoe we als Denktank aan de slag zijn gegaan. We hebben heel veel informatie ontvangen. De eerder ingediende zienswijzen hebben we natuurlijk ook bekeken. Over al deze informatie hebben we stevig gediscussieerd en dat diende allemaal verwerkt te worden. Het is voor ons nog steeds een avontuur om précies te weten hoe je met zo’n nieuw proces als een “creërende denktank” aan de slag gaat. Je krijgt een enorme opdracht die je dient te volbrengen, je moet alle leden leren kennen, elkaar vertrouwen en weten wie sterk is in wat. Daar hebben dus heel hard aan gewerkt en dat kostte natuurlijk nogal wat tijd.

Hoewel we reeds voorzichtig begonnen zijn met communiceren via onze website en onze facebookpagina begrijpen we dat jullie lang hebben moeten wachten op onze Nieuwsbrief, maar hier is hij dan! En hij zal vanaf nu regelmatig verschijnen. Daarbij een oproep om als er dingen zijn die jullie met ons willen delen om dat vooral te doen en niet te wachten tot september! Er staan al wat activiteiten in de planning waar we elkaar allemaal kunnen ontmoeten, maar heb je zelf een idee? Mail het ons.

Walk and Talk

Tot nu toe spreken we met mensen die we tegenkomen in het bos of het park, tijdens de wandeling met of zonder hond, tijdens bijeenkomsten in de wijk of bij andere organisaties, sportclubs, in het buurthuis, op straat en in de winkels. 

We praten met wandelaars, joggers (als ze even rustig lopen), fietsers, vissers, paardrijders, bazen van hondjes, natuurorganisaties, vogel- en stinsen liefhebbers, groenbeheerders, ondernemers, ambtenaren, handhavers, specialisten op allerlei gebieden, ook van buiten Den Haag, bezoekers, omwonenden, etc. Deze mensen kunnen ons vaak ook nog voorzien van extra leesvoer.

Ook op de social media zijn we begonnen. We hopen dat dát ook een plek wordt waar we constructief van met elkaar van gedachten kunnen wisselen. 

We hopen jullie daar snel te mogen ontmoeten!

Bezoek onze Facebook pagina →
Bezoek onze website →
Aan de slag!

Groene kansenkaart 

We hebben de gemeente gevraagd om akkoord te gaan – en gekregen -  met het uitzetten van een opdracht om een "kansenkaart" te laten maken. Die kaart gaat inzicht geven in plekken die kansrijk zijn voor natuur en ecologie, planten en dieren. Maar zal ook inzicht kunnen geven over een ander punt waar we het in de visie zeker over zullen hebben: de paden, verhard of niet? Dit alles is een aanzet om een antwoord te vinden op de vraag: wat is goed onderhoud voor dit gebied?

Teldersweg – (D)-ODO?

We hebben ons laten inspireren door tunnelbouwers en hebben nieuwe woorden geleerd; DODO en ODO en DODODO en meer varianten van de letters O(pen) en D(icht). Er zijn mensen in de Denktank die dit uitwerken in schetsen. Deze schetsen bespreken we met de Gemeente maar hebben er ook al een aantal gedeeld op onze FB-pagina. Naar aanleiding hiervan hebben we al input mogen ontvangen van onze “volgers”.

Veiligheid en Horeca

We hebben ons over de veiligheid in het gebied o.a. laten informeren door de politie. Maar ook tijdens onze gesprekken met mensen in het gebied kwamen vele aspecten van veiligheid aan bod, we kregen onder meer suggesties mee voor het aanstellen van een boswachter.

We spreken met ook horecaondernemers in het groengebied. Een van de knelpunten die hier duidelijk boven kwam drijven is dat er een grote behoefte is aan meer openbare toiletten. Op korte termijn kunnen dat helaas nog niet regelen (of we moeten ze zelf onderhouden …. liefhebbers?). We zullen dit punt wel opnemen in onze visie.

Evenementen - kleinschalig

We zullen in onze visie ook antwoorden dienen te geven op het soort en de hoeveelheid evenementen. We hebben een totaalkalender opgevraagd van alle huidige activiteiten. Zoals het er nu naar uitziet, willen we niet te veel activiteiten. We stellen ons zelfs de vraag of het minder kan?

Persoonlijke noot
Lid Denktank Frank van der Valk

Ik spreek al 37 jaar mensen die recreëren in het Westbroekpark, de Scheveningse Bosjes en de Waterpartij in mijn koffietent ‘De Prinsevink’. Bij mij komen mensen van de begraafplaats, paardrijders, hondenbezitters, ouders met kinderen en mensen uit de buurt. Samen met mede Denktanker Christa, bezoeken wij alle horeca eigenaren in het groengebied. Ik leer, mede door de uitwisseling met hen, de andere leden van de Denktank en deskundigen die we uitnodigen, het gebied nog beter kennen. Mijn liefde voor het gebied is alleen maar sterker geworden, doordat ik meer weet.

Lid Denktank Caroline de Jong

Ik ben blij dat ik in de Denktank mag meepraten over de visie voor mijn favoriete groen in Den Haag. Ik heb als bestuurslid van de AVN, en eerder ook van de Wijkvereniging, me steeds ingezet om de Scheveningse Bosjes te beschermen (bij de eerdere uitbreiding van Madurodam, bij de beheersverordening enz.). Als bioloog vind ik het cruciaal om natuur en biodiversiteit te behouden en te versterken, omdat zo veel mensen daar van genieten. Ik zie het als mijn taak zo veel mogelijk van een ieders wensen mee te nemen. Mijn streven is een visie van de denktank die goed is voor de natuur, en met oplossingen waarmee de meerderheid van de bewoners die reageren het eens is.

Activiteiten

Noteer alvast de volgende datums!

Maandag 19 juni - inloop in het bos/park

Zondag 16 juli – Dag van de Roos in het Rosarium – kom naar de stand van de Denktank

In gesprek met de Denktankleden!

Op onregelmatige momenten – mobiel spreekuur in het bos/park. Houd daarvoor onze Facebook pagina in de gaten. Zo gaat bijvoorbeeld een van onze leden hardlopen door het bos en nodigt u uit mee te lopen en daarna te bomen over het gebied.

Op onregelmatige tijden – spreekuur in de Prinsevink. Houd daarvoor Facebook in de gaten.

Actueel - Fauna en Flora in het gebied

Momenteel wordt tenminste 1 vos regelmatig gespot in het gebied. Nabij de Waterpartij en in de buurt van de Algemene begraafplaats. De buizerddame heeft een nieuwe liefde gevonden en de rosse woelmuis laat zich horen. De maartse viooltjes zijn uitgebloeid, de vingerhelmbloemen en anemonen bijna maar het voorjaarshelmkruid verschijnt nu alsook de morieljes. 

Praat - Denk met ons mee!

Vraag je vrienden, kennissen en buren zich te abonneren op de nieuwsbrief (dat kan via onze website) en ons te volgen op Facebook.  Ga het gesprek met ons aan, praat mee op FB over de ideeën die we ontvangen hebben en uitwerken.

Bezoek onze Facebook pagina →
Bezoek onze website →
In de volgende nieuwsbrief o.a.
Rubriek Aan de slag: Evenementen en markten in het Westbroekpark
Rubriek Aan de slag: Waarde van groen voor de stad
Rubriek Persoonlijke Noot: Peter van Rooy
Denktank Scheveningse Bosjes

(c) 2017 - alle rechten voorbehouden
Afmelden    |    Bekijk deze Nieuwsbrief in uw webbrowser