Over ons

De Denktank bestond uit 12 leden, aangevuld met een onafhankelijk voorzitter, een secretaris en notulist.

We werkten naar aanleiding van een opdracht die ons door het college van B&W van de gemeente Den Haag is verstrekt. Die opdracht kun je hier bekijken. In dit document vind je ook informatie over de samenstelling van de Denktank.

Elf van de voormalige Denktank-leden vormen op verzoek van de gemeente een Klankbordgroep die op regelmatige basis ge├»nformeerd wordt over de voortgang van de Visie-projecten en de “grote lijn” daarin bewaakt.