Over ons

De Denktank bestond uit 12 leden, aangevuld met een onafhankelijk voorzitter, een secretaris en notulist.

We werkten naar aanleiding van een opdracht die ons door het college van B&W van de gemeente Den Haag is verstrekt. Die opdracht kun jeĀ hier bekijken. In dit document vind je ook informatie over de samenstelling van de Denktank.