Veelgestelde vragen

Op deze pagina kun je onze opdracht downloaden. Daarin staat ook alles over de samenstelling van de Denktank.
Ja. Na alle onrust die ontstond na de presentatie van het plan voor een Internationaal Park heeft de gemeente het plan ingetrokken. De Denktank heeft nu - onafhankelijk van de gemeente - een visie geschreven voor het gebied.
Nee. De door Madurodam gewenste uitbreiding is een apart proces. Het is wel zo dat het gebied waarin nu sprake zou zijn van uitbreiding (0.7 ha aan de "achterkant") onder het gebied valt waar de Denktank zijn visie voor opstelt. Wij hebben bij aanvaarding van onze opdracht de door de gemeente gestelde randvoorwaarden voor uitbreiding van Madurodam onderschreven. Dat zijn:
  • Groen in de omgeving moet groen blijven en van dezelfde kwaliteit
  • Groen moet openbaar toegankelijk blijven
  • Omwonenden en belanghebbenden worden betrokken bij de uitwerking van de businesscase
  • Parkeren en logistieke afwikkeling dient zorgvuldig uitgewerkt te worden
Naar aanleiding van de plannen van Madurodam hebben we in maart 2017 een brief aan het College en de gemeenteraad gestuurd. Die kun je hier bekijken. Ook hebben we twee keer ingesproken bij vergaderingen van de gemeenteraad. Die inspraken kun je hier (28 juni 2017) en hier (6 juli 2017) downloaden.
In de afgelopen tijd heeft de Denktank vele nuttige ideeën en suggesties ontvangen. Hartelijk dank daarvoor! Onze visie is inmiddels gereed, maar we horen nog steeds graag van iedereen die de groengebieden waarover de visie gaat een warmt hart toedraagt. Je kunt op onze Facebook pagina je bijdrage leveren. Als je liever rechtstreeks iets aan de Denktank stuurt, doe dat dan per e-mail: info@denktankscheveningsebosjes.nl.
Op 18 september 2017 hebben we onze visie aan wethouder Revis van de gemeente Den Haag aangeboden. Hij zal de visie in het college bespreken en vervolgens aan de gemeenteraad aanbieden.
De ruim 3.200 zienswijzen van bewoners en organisaties op de plannen van de gemeente voor het Internationaal Park zijn bij onze visievorming meegenomen, net als de ideeën die tijdens de Stadslabs naar voren kwamen en ideeën die per e-mail en social media binnen zijn gekomen.
De visie is in november 2017 in de gemeenteraad besproken. Met grote meerderheid van stemmen is de visie op 23 november aangenomen. Vervolgens is de gemeente aan de slag gegaan om op basis van de in de visie genoemde actiepunten een Plan van Aanpak (PvA) te schrijven. Dat plan wordt in januari 2019 door de gemeenteraad besproken. U kunt het concept-plan hier downloaden. Inmiddels zijn in 2018 een aantal van de in het PvA genoemde projecten al opgestart. Kijk hiervoor ook eens op de website Het Haagse Groen en kijk onder het kopje "Scheveningse Bosjes".