De Visie

Op 18 september is de visie van de Denktank gepresenteerd. Wethouder Boudewijn Revis heeft hem namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag in ontvangst genomen.

De visie is hier te downloaden (PDF formaat).

De visie in PDF-vorm is zo prima te lezen. Denk aan het milieu voor u print.

Op 3 oktober organiseren we een inloopbijeenkomst. Hier kunt u met de Denktank leden van gedachten wisselen over de visie.¬†Tevens is dit ons “bedankje” voor iedereen die ons de afgelopen tijd, op welke wijze dan ook, heeft geholpen bij het totstandkomen van de visie.
Klik hier voor meer informatie.